در جریان استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی برخی از نمایندگان مرتبا شعار «الله اکبر» سر می دادند.

این شعار دادن ها بیشتر در زمان سخنان مخالفان وزیر انجام می شد.

همچنین رسایی از مخالفان وزیر راه اقدام به پخش فیلمی در صحن علنی مجلس کرد.