فرماندهان و کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیش از ظهر امروز با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دیدار کردند.

رهبر معظم انقلاب فرمودند: امروز نفوذ دشمن یکی از تهدیدهای بزرگ برای این کشور است. نفوذ اقتصادی و امنیتی در مقابل نفوذ فکری، فرهنگی و سیاسی اهمیت کمتری دارد. البته مسئولان گوناگون از جمله سپاه جلوی نفوذ امنیتی را با کمال قدرت می‌گیرند. چشمان بینای مسئولان اقتصادی باید در مقابل نفوذ اقتصادی باز باشد.

ایشان اضافه کردند: دشمن برای نفوذ فرهنگی سعی می کند باورهایی را که جامعه را سرپا نگه داشته دگرگون، مخدوش و در آنها رخنه ایجاد کند. برای نفوذ سیاسی سعی می کنند در مراکز تصمیم گیری و اگر نشد در مراسم تصمیم سازی نفوذ کنند. وقتی یک کشور اینگونه تحت نفوذ سیاسی قرار گرفت، حرکت و جهت گیری های آن کشور طبق اراده مستکبران خواهد بود.

رهبر انقلاب تاکید کردند: اگر ما بیدار باشیم، امید دشمن ناامید خواهد شد، وعده می دهند که ایران ۱۰ سال دیگر این ایران نیست. نباید گذاشت این فکر و امیدشیطانی در دل دشمن پا بگیرد. بایدپایه های انقلاب و فکر انقلابی را بسیار مستحکم کرد. این وظیفه اساسی نخبگان و همه نخبگان انقلابی کشور است.

ایشان ادامه دادند: همه باید قدر سپاه را بدانند، تضعیف سپاه و حرف های بی ربط که گاهی علیه سپاه گفته می شود دلخوشکن و خوشحال کننده دشمن است. برخی از روی غفلت و برخی احتمالا مامورند که اینطور حرف بزنند. سپاه یک نعمت بزرگ الهی در کشور است.

رهبر معظم انقلاب بیان داشتند: اولین کسی که باید سپاه را گرامی بدارد، خود شما هستید. بافت معنوی، فکری، عقیدتی و عملی سپاه را هر چه مستحکم تر کنید از بهانه هایی که ممکن است کسانی بگیرند، به شدت پرهیز کنید. در زمینه های گوناگون اقتصادی، مالی، سیاسی و امثال آنها خط مستقیم و درست انقلاب را دنبال کنید. دنبال چیزهایی که می تواند به کرامت سپاه لطمه وارد کند مطلقا نروید. این شأن وحیثیت واقعی را باید حفظ کنید.

ایشان تصریح کردند: پاسدار انقلاب، یعنی انقلاب زنده، موجود و حاضر است. اگر آنچنان که برخی ادعا یا آرزو می کنند، انقلاب مرده بود، پاسدار لازم نداشت. شناخت دشمن از ابعاد پاسداری انقلاب است. دشمن استکبار جهانی است که مظهر کاملش آمریکا و عواملش رژیم های مرتجع و آدم های خود فروخته و ضعیف النفس هستند.