معاون سابق رئیس جمهور آمریکا گفت: انگیزه اوباما، تبدیل ایران به قدرت برتر در منطقه است و تنها برنده توافق هسته ای، ‌ ایران است.

دیک چنی در مصاحبه با شبکه نیوزماکس افزود: تنها برداشتی که می توان از این توافق و انگیزه های اوباما کرد این است که او می خواهد موقعیت ایران را در آن نقطه از جهان تقویت و این کشور را به قیمت متحدانمان به یک نیروی برتر تبدیل کند.

چنی افزود: تنها برنده توافق، ‌ایران است چرا که در نهایت راهی پیش روی تهران برای ساخت سلاح هسته ای و موشک های بالستیک و تسلیحات متعارف قرار می دهد.

وی تصریح کرد: ایرانی ها در این توافق به همه چیز رسیدند و اسرائیلی ها، سعودی ها، اردنی ها، مصری ها و اماراتی ها و همه دوستان ما در منطقه از آنچه که اتفاق افتاده است، ‌متحیر و حیران شده اند.

چنی در پایان گفت: سنای آمریکا در برابر یکی از مهمترین مسائل این دهه خود کاملاًٌ عقیم مانده است. نمی دانم چرا آنها اجازه دادند چنین اتفاقی بیفتد.