معاون وزیر امور خارجه آمریکا و مذاکره کننده ارشد هسته ای این کشور مدعی شد توافق با ایران براساس اعتماد یا دیپلماسی قبلی نیست؛ بلکه براساس نظارت همیشگی آمریکا خواهد بود.

وندی شرمن روز جمعه در مرکز میلر در دانشگاه ویرجینیا در برنامه " پی بی اس " به پرسش های داگلاس بلکمان و حاضران درباره جزئیات توافق هسته ای ایران و انتقادات آنها پاسخ داد. وندی شرمن در این جلسه گفت: " توافق ایران یا برنامه جامع اقدام مشترک براساس اعتماد یا دیپلماسی قبلی نیست؛ بلکه براساس نظارت همیشگی آمریکا است. این توافق براساس اعتماد نیست بلکه براساس نظارت سرزده است ".

وندی شرمن سپس درباره مجازات هایی که ایران در صورت نقض توافق می تواند با آن روبرو شود به خصوص بازگشت سریع تحریم های اقتصادی صحبت کرد. معاون وزیر امور خارجه آمریکا همچنین تصریح کرد: این توافق به لحاظ حقوقی الزام آور است.