در پی افشاگری یک درباره پدیده زمین‌خواری در گردنه حیران درگیری لفظی در مجلس صورت گرفت.

با توجه به افشاگری و سخنان اخیر نماینده آستارا درباره پدیده زمین‌خواری در گردنه حیران و نام بردن از برخی اعضای خانواده پیرموذن نماینده اردبیل در گفت‌وگو ویژه خبری در جلسه علن مجلس میان این دو نماینده درگیری لفظی صورت گرفت.

پیرموذن خطاب به وی اظهار کرد: شما منابع طبیعی را به باد داده‌اید، اما نعیمی رز گفت: بنده سند و مدرک دارم.

به وساطت سایر نمایندگان درگیری لفظی این دو نفر پایان یافت.