سیدمحمود علیزاده‌ طباطبایی وکیل‌ مدافع محمدمحسن مهاجرانی گفت: من به وکالت از آقای محمدمحسن مهاجرانی از آقای میرکاظمی به دلیل طرح موضوع «دلال ماجرای دکل نفتی» شکایتی به اتهام نشراکاذیب ثبت کرده‌ام.

وی گفت: بازپرس هم قرار شد شکایت را به دفتر نظارت بر امور نمایندگان بفرستد و امیدواریم آن‌ها نیز سریع‌تر پرونده را به دادسرا برگردانند.

وی گفت که این پرونده در شعبه ۴ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه مطرح شده است.