وکیل‌مدافع علی مطهری از برگزاری اولین جلسه دادگاه موکلش در صبح روز سه‌شنبه - ۱۳ مردادماه - در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شیراز خبر داد.

مصطفی ترک‌همدانی با بیان این مطلب، اظهار کرد: این پرونده ۱۱ متهم دارد که در حال حاضر آن‌ها با قرارهای متناسب آزاد هستند.

وی از بیان عناوین اتهامی متهمان این پرونده خودداری کرد.

بر اساس این گزارش، قرار بود علی مطهری ۱۸ اسفندماه سال گذشته در دانشگاه شیراز سخنرانی کند که افرادی به صورت ناشناس به وی حمله کرده و در نهایت سخنرانی وی لغو شد.