سناتور باب کورکر با بیان اینکه اوباما قراراست روز سه شنبه با دور زدن کنگره بطور مستقیم به شورای امنیت سازمان ملل برود و ضمن به تصویب رساندن این توافق نامه، تمام قطعنامه های پیشین علیه ایران را لغوکند، این اقدام اوباما را توهین به مجلس سنا، مجلس نمایندگان و مردم آمریکا دانست.

تد کروز سناتور محافظه کار و نامزد ریاست جمهوری اینده آمریکا نیز در نامه ای به اوباما ادعا کرده است تا زمانی که اوباما قول جلوگیری از رای گیری شورای امنیت را ندهد، درانتصابات و مصوبات وزارت خارجه آمریکا تأخیر ایجاد خواهد کرد.

قرار است شورای امنیت سازمان ملل صبح روزدوشنبه قطعنامه ای را به رأی بگذارد که توافق نامه ایران و۵ + ۱ را مورد تأیید قرار خواهد داد