علی اکبر جوانفکر به هفته نامه تجارت فردا گفت: آقای احمدی نژاد به رغم خواست یک جماعت مشخص و انحصار طلب، در قلب مردم ایران و دیگر نقاط جهان جای گرفته است.

اطمینان دارم با وجود همه تلاشهای خباثت آمیزی که به عمل می آید، خواسته شیمون پرز عملی نخواهد شد.

ممکن است خدای ناخواسته، دکتر احمدی نژاد را حتی ترور فیزیکی کنند و او را از مردم و انقلاب بگیرند اما هرگز قادر به حذف یاد و نام نیک او در دلهای پاک مردم نخواهند شد.