اعلام واردات ۷۲۰میلیارد دلاری در هشت سال دولت قبل از جانب برخی مسئولان ارشد دولت فعلی ما را بر آن داشت تا برای راستی آزمایی این رقم سری به گزارش‌‌های رسمی دولت بزنیم.

گزارش‌های رسمی گمرک و بانک مرکزی از ارزش واردات در سالهای ۸۴ تا ۹۱ نشان می‌دهد، ارزش واردات در این سالها به ۴۲۰ میلیارد و ۴۴۲ میلیون دلار رسیده بود.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده گمرک، ارزش واردات در سالهای ۸۴ تا ۹۱ به‌ترتیب، ۳۹ میلیارد و ۲۴۷ میلیون دلار، ۴۱ میلیارد و ۷۲۲ میلیون دلار، ۴۸ میلیارد و ۴۳۸ میلیون دلار، ۵۶ میلیارد و ۴۲ میلیون دلار، ۵۵ میلیارد و ۲۸۶ میلیون دلار، ۶۴ میلیارد و ۴۴۹ میلیون دلار، ۶۱ میلیارد و ۸۰۸ میلیون دلار و ۵۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار بوده است.

حال این سؤال مطرح می‌شود: دلیل اختلاف ۳۰۰ میلیارد دلاری در بیان آمار واردات از سوی مسئولان ارشد دولت چیست؟