جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگو با بوستون گلوب عنوان داشت که پس از انتقال به بیمارستان مصمم بوده است که تا از بیمارستان نیز به کار خود ادامه دهد.

بوستون گلوب در ادامه نوشت که طی این ایام وی چندین خط تلفن امن در اختیار داشت که از آن‌ها برای گفتگو با رئیس جمهوری استفاده می‌کرد و جلساتی راهبردی با تیم مذاکره‌کننده(آمریکا) در وین داشته است. وی به وزرای خارجه تلفن زده است و با همتای ایرانی خود، محمد جواد ظریف، تبادلات ایمیلی داشته است.