همسر محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق در پی عارضه قلبی درگذشت.

عبدالرضا داوری چهره نزدیک به دولت دهم اظهار داشت: همسر محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت دهم شب گذشته به دلیل عارضه قلبی در یکی از بیمارستان‌های تهران درگذشت.