رئیس رژیم صهیونیستی گفت: ما با دولت آمریکا، رئیس جمهور آن و برخی از ژنرالهای آمریکایی درخصوص ایران اختلاف نظر داریم.

روون ویولین رئیس رژیم صهیونیستی در دیدار با ژنرال مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در قدس اشغالی گفت: ما با دولت آمریکا، با رئیس جمهور آن و برخی از ژنرال های آن درباره نوع نگاه ما و نوع نگاه جهان آزاد به موضوع ایران اختلاف نظرهایی داریم.

وی افزود: این مساله برای ما جنگ زبانی نیست بلکه برای ما درک این موضوع است که ایرانی ها همیشه در برابر ما در جبهه شمالی و در جبهه جنوبی ایستاده اند. آنها به علت اقدامات شان مبنی بر تامین صد هزار موشک که به سمت اسرائیل نشانه رفته اند ما را می ترسانند. آنها آماده اند این موشکها را به سمت ما شلیک کنند.

ژنرال مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا هم در دیدار با رئیس رژیم صهیونیستی گفت: من تاکنون شش بار به این جا سفر کرده ام و همتای اسرائیلی من هم حدود هشت بار به آمریکا سفر کرده است. ما به تعاملات مستمر خود ادامه می دهیم. علت هم آن است که چنین روابطی و ایجاد درکی مشترک برای مقابله با چالش هایی که هم اسرائیل و هم آمریکا با آنها مواجه هستند ضروری می باشد.