به گزارش ملت ایران به نقل از پایگاه خبری کنگره آمریکا، امروز بعدازظهر پس از اینکه پلیس پیامی تهدیدآمیز مبنی بر بمب‌گذاری در ساختمان سنای آمریکا دریافت کرد، تعدادی از طبقات این ساختمان تخلیه شد.

پلیس کنگره آمریکا در حال بازرسی دقیق اتاق ۳۴۰ است. یک بسته مشکوک در این اتاق وجود دارد که پلیس کنگره با احتیاط کامل آن را بررسی می‌کند.

کمیته بررسی اداره امنیت حمل و نقل، در اتاق کناری مشغول به کار بود که به دستور پلیس جلسه متوقف شده و اتاق تخلیه شد.