مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده خانه احزاب ایران صبح امروز در وزارت کشور و با حضور ۱۸۰ حزب و تشکل سیاسی برگزار شد.

انتخابات هیئت رئیسه خانه احزاب دستور کار این مجمع بود که پس از رای‌گیری اعضای عضو این خانه هیئت رئیسه جدید خانه احزاب انتخاب شدند.

بر این اساس، مصطفی کواکبیان با ۷۱ رای به عنوان رئیس، محمدحسن غفوری‌فرد با ۳۳ رای به عنوان نایب رئیس، ظفرزاده با ۶۴ رای به عنوان منشی اول، نمازی ۴۹ رای به عنوان منشی دوم، حکمتیان با ۶۴ رای به عنوان ناظر اول و نقیئی با ۴۰ رای به عنوان ناظر دوم انتخاب شدند.