محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگو با چارلی روز مجری شبکه پی بی اس نیوز گفت ما می خواهیم با غرب بر اساس احترام متقابل گفتگو و تعامل داشته باشیم. ما نمی خواهیم با غرب خصومت داشته باشیم.

ظریف در گفتگو با چارلی رز اظهار داشت: ما می خواهیم با غرب بر اساس احترام متقابل گفتگو و تعامل داشته باشیم. ما نمی خواهیم با غرب خصومت داشته باشیم. ما می خواهیم از منافع تعامل، بهره مند شویم اما در عین حال بر حفظ شرافت خود تاکید داریم. ما می خواهیم بر اساس احترام متقابل گفتگو و تعامل کنیم و این برای ما بی نهایت مهم است.

چارلی روز گفت اما با وجود حرفهایی که شما می زنید، همه می دانند که رهبر معظم ایران از قدیم دیدی منفی درباره آمریکا داشته است. در همان حال رئیس جمهور آمریکا دست دوستی دراز کرده و به رهبر معظم ایران نامه فرستاده است و البته او نیز به آن پاسخ داده است.

ظریف گفت: مسئله این است که فقط رهبری معظم نیست که چنین دیدگاهی دارد بلکه عموم مردم ایران چنین نظری دارند. عموم مردم ایران درباره نیات آمریکا بسیار تردید دارند. این مسئله خوب نیست اما یک واقعیت است. مسئله این است که مردم ایران حافظه تاریخی خیلی قوی دارند. آنها به یاد دارند که آمریکا دولت ایران را سرنگون کرد و از رژیمی سرکوبگر حمایت کرد.

چارلی رز گفت همانطور که می دانید آمریکاییها نیز به یاد دارند دیپلماتهایشان در سفارت آمریکا در تهران گروگان گرفته شدند. هر دوی اینها به حافظه تاریخی بر می گردد.

ظریف گفت سابقه تاریخ بدی برای هر دو کشور وجود دارد. ذهنیت مردم در هر دو کشور طوری است که باعثایجاد جو بی اعتمادی شده است. اول از همه اینکه ما نمی خواهیم درباره آنچه که در تاریخ اتفاق افتاده است بحثکنیم و دنبال مقصر بگردیم. اما باید بدانیم و قبول کنیم که این زمینه های تاریخی وجود دارد و باید ببینیم از طریق همکاری برای حل این مسئله می توانیم دیوار بی اعتمادی را که میان ایران و آمریکا وجود دارد به تدریج از میان برداریم و ببینیم آیا این مسئله می تواند فرصتی را برای ما ایجاد کند که در این خصوص به سمت جلو حرکت کنیم. بنابراین رهبر معظم ایران بسیار روشن و صریح گفته است همانند بیشتر مردم ایران به آمریکا اعتماد ندارد.

ظریف گفت ایشان در آخرین اظهاراتش کاملا روشن کرده است که اگر این قضیه خوب پیش برود، می تواند امکان گفتگوها در زمینه های دیگر را فراهم کند. این بدان معناست که ما باید تصمیم بگیریم، لازم است ببینیم این قضیه به چه نتیجه ای می رسد. لازم است ببینیم آیا آمریکا حاضر است با مردم ایران بر اساس احترام متقابل، برخورد کند.

وزیر خارجه ایران تاکید کرد وقتی آمریکا دیدگاه خود را درباره حق هسته ای ایران تغییر داد ایران به مذاکرات بازگشت.

چارلی روز گفت شما نمی توانید نفت خود را بفروشید. شما نمی توانید بسیاری از فعالیتهای اقتصادی را انجام دهید؟

ظریف گفت باید به خاطر داشته باشید که اگر تحریمها برای آسیب زدن به مردم ایران طراحی شده باشد، اگر تحریمها برای این طراحی شده است که…

چارلی روز گفت تحریمها برای این است که دید دولت ایران را تغییر دهد و هدف از آن آسیب زدن به مردم ایران نیست.

ظریف گفت اما این اتفاق نیفتاد. تحریمها دید و ذهنیت دولت ایران را تغییر نداد. دولت ایران به کار خود ادامه داد و سانتریفوژهای بیشتری ساخت. کاری که تحریمها انجام داد این بود که جو و ذهنیتی را در میان مردم ایران ایجاد کرد که آمریکا نمی خواهد با آنها رفتار خوبی داشته باشد و اینکه آمریکا می خواهد به آنها فشار بیاورد و اینکه آمریکا تلاش می کند مانع شود آنها حتی با پول خود از خارج دارو خریداری کنند. شما می دانید که آمریکا می گوید ایران می تواند دارو خریداری کند اما وقتی شما به بانک می روید و به آنها می گویید که می خواهید به ایران دارو بفرستید، آنها به شما می گویند نمی توانید حساب اسنادی باز کنید.

چارلی روز گفت هیچ کسی شک ندارد که این تحریمها بسیار موفق بوده اند. ظریف گفت من این را موفقیت نمی دانم.

چارلی رز گفت این تحریمها برای این است که شما فشار مجموعه ای از کشورها را از سراسر جهان احساس کنید که می خواهند نظر دولتی را تغییر دهند تا به میز مذاکرات بیاید و درباره مسئله هسته ای گفتگو کنند، زیرا آنها نمی خواهند شما توانمندی هسته ای(تسلیحاتی) داشته باشید، با وجود اینکه شما می گویید اصلا دنبال آن نیستید؟

ظریف گفت نکته این است اگر دولت آمریکا بخواهد به مردم ایران زور بگوید، اگر دولت آمریکا بخواهد احساس بدبینی و خصومت را در میان عموم مردم ایران نسبت به خود ایجاد کند، اگر هدف تحریمها این باشد، می توان گفت تحریمها موفق بوده و به هدف خود رسیده است. اما اگر هدف از این تحریمها این بوده است که ایران را به پای میز مذاکرات بکشاند، به این هدف نرسیده است.

چارلی رز گفت اما شما اکنون پای میز مذاکره هستید.

ظریف گفت ما پشت میز مذاکره حضور داریم زیرا افرادی مثل ما حتی پیش از این انتخابات نیز پشت میز مذاکرات حاضر شده بودند. مقامات قبل از ما نیز مذاکره می کردند. ما همیشه در مذاکرات حاضر بوده ایم. ما در زمان ریاست جمهوری رئیس دولت اصلاحات نیز در مذاکرات حاضر بودیم. رئیس جمهور روحانی و خود من در آن زمان مذاکره می کردیم. بعد از آن کسانی که به جای ما آمدند نیز مذاکرات را ادامه دادند. اکنون این آمریکاست که تفکر برچیده شدن کامل غنی سازی و غنی سازی صفر را کنار گذاشته است. اگر آمریکا ده سال پیش قبول کرده بود که ایران حق غنی سازی دارد، ما این همه مسائل بیهوده و بی معنا را در این ده سال نداشتیم.