بر اساس اطلاعیه‌ای که بامداد امروز –چهارشنبه - از تلویزیون دولتی عربستان سعودی قرائت شد، «مقرن بن عبدالعزیز» برادر ناتنی پادشاه از ولیعهدی کنار رفته و «محمد بن نایف» برادرزاده پادشاه، جایگزین وی شده است.

محمد بن نایف همچنان سمت وزارت کشور را در اختیار دارد.

«محمد بن سلمان» فرزند پادشاه، نیز به عنوان جانشین ولیعهد معرفی شده است.

«سعود الفیصل» نیز که به مدت ۴۰ سال وزیر خارجه این کشور بود، از سمت خود کنار رفته و «عادل الجبیر» سفیر عربستان در آمریکا، به عنوان جایگزین وی تعیین شده است.

سعود الفیصل قرار است به عنوان ناظر بر امور خارجه فعالیت کند.

«عادل فقیه» نیز قرار است به عنوان وزیر اقتصاد فعالیت کند.