دیده‌بان هسته‌ای سازمان ملل متحد در گزارش ماهانه خود تاکید کرد که ایران به مفادی که در چارچوب توافق ژنو ملزم به رعایت آن شده بود، پایبند بوده است.

آژانس در گزارش‌های ماهانه اخیر خود نیز پایبندی ایران به مفاد توافق موقت ژنو را تایید کرده بود.