متجاوزان سعودی و امریکائی مناطق مرزی یمن با عربستان سعودی را هدف حملات سنگین موشکی قرار دادند.

تجاوزکاران سعودی و امریکائی بیش از ۲۰ فروند موشک به شهرهای شدا و الظاهر و رازح در مرزهای یمن با عربستان سعودی شلیک کردند.

جنگنده‌های سعودی دیشب نیز صعده را در شمال یمن بمباران کردند در حالیکه همزمان پیشروی ارتش و کمیته‌های مردمی در مأرب و ابین در جنگ با شبکه تروریستی القاعده و هم پیمانان آن ادامه دارد.

به گزارش شبکه تلویزیونی المنار، با وجود آتشهایی که جنگنده‌های سعودی در یمن به پا می کنند اما حرف اول را در میدانهای نبرد، نیروهای ارتش و کمیته های مردمی می زنند. نه پیشروی کمیته های مردمی در برابر القاعده متوقف شده و نه از حمایتهای مردمی از گزینه‌های کمیته های مردمی کاسته شده است.

کمیته های مردمی و نیروهای امنیتی ملت یمن را تنها نگذاشته‌اند و به پیشروی خود در استانهای مأرب و ابین ادامه دادند و کنترل خود را بر مثلثوضیح در شهرستان احور در استان ابین پس از بیرون راندن اعضای القاعده و هم پیمانانش تثبیت کردند.

در مأرب نیز کمیته‌های مردمی و ارتش یمن کنترل منطقه مشجح را به دست گرفتند. منطقه مشجح بین پادگانهای نخله و سهیل در شهرستان صرواح قرار دارد.