«داریو تامبورانو» سیاستمدار ایتالیایی با جمع‌آوری بیش از ۱۰۰ هزار امضا خواستار برگزاری همه‌پرسی در زمینه خروج کشور از منطقه یورو شد.

بنابر گزارش «اسپوتنیک» این سیاستمدار ایتالیایی معتقد است که در سال ۱۹۸۹ ایتالیا نظرسنجی برگزار شد که مبنای قانونی نداشت و بنابر آن قدرت بیشتری به پارلمان اروپا داده می‌شد.

تامبورانو گفت که ایتالیا به اتحادیه اروپا پیوست و این پیمانی است که هیچ پایانی ندارد و موضوع جالب این است که در ایتالیا هیچ امکانی برای برگزاری همه پرسی درمورد پیمان‌های جهانی وجود ندارد.

وی توضیح داد که شرایط در اتحادیه اروپا و ایتالیا باعثشده تا همه‌پرسی در ایتالیا دشوار شود.

انگلیس و یونان دیگر کشورهایی هستند که موضوع خروج احتمالی آنها از اتحادیه اروپا خبرساز شده و مقامات اروپایی می‌کوشند تا ضمن رایزنی در این مورد چاره‌ای بیاندیشند.