همسر آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان فوت کرد.

همسر آیت الله جنتی و مادر علی جنتی وزیر ارشاد دار فانی را وداع گفت.