در طول چندین هفته گذشته، ایران در مقابل هرگونه توافق چارچوبی در این مرحله از مذاکرات مقاومت کرده و خواستار یک تفاهم کلی شده است.

نیویورک تایمز نوشت: ایران حاضر به امضای توافقی موقت و مکتوب با ۱ + ۵ نیست.

هفته ی گذشته، یک مقام امریکایی حاضر در مذاکرات گفت که توافق چهارچوبی با ایران بیش از انکه یک بیانیه سیاسی باشد، باید حاوی ابعاد قابل سنجش باشد.

به نوشته ی نیویورک تایمز، مسائل زیادی است که در این بعد گنجانده می شود می تواند شامل تعداد سانتریفیوژ و تغییر طراحی یک راکتور باشد.

با این حال، ایران می گوید که فعلا با این جزئیات موافقت نمی کند.

یک دیپلمات اروپایی حاضر در مذاکرات گفت: یکی از بزرگترین چالش هایی که با آن مواجه هسیم، مسئله توافق سیاسی است.

وی افزود: امریکا خواستار جزئیات و تعهد ایران است و ایران می گوید تا توافق نهایی تعهدی را نمی پذیرد.

وی افزود: تمام پنج بعلاوه یک معتقد است که با ایران توافق شواهی منعقد نکند.

یک مقام آمریکایی در این رابطه گفت: مشخص نیست که ایران تا سه شنبه آینده کاغذی را امضا می کند یا خیر.