جان کری وزیر خارجه آمریکا اظهار داشت: من کاملا اطمینان دارم که رئیس جمهور آمریکا به طور کامل آماده است تا اگر حس کند تصمیمات لازم گرفته نشده که ثابت کند برنامه آنها صلح آمیز است، او گفتگوها را متوقف کند.

کری گفت: حضور دکتر مونیز وزیر انرژی آمریکا نشان دهنده ی این واقعیت است که این گفتگوها بسیار فنی است چون ما تلاش می کنیم درباره ی موضوعاتی بسیار دشوار به توافق دست یابیم.

وی افزود: ما ضروری دیدیم که افراد فنی ما بتوانند در بالاترین سطح با افراد فنی آنها(ایران) گفتگو کنند تا هرگونه اختلافی که ممکن است وجود داشته باشد، رفع شود. برداشت من از این دیدار این نخواهد بود که قرار است درباره ی چیزی تصمیم گرفته شود. هنوز شکاف های مهم وجود دارد، هنوز فاصله ای وجود دارد که باید طی شود.

وزیر خارجه آمریکا اضافه کرد: باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هیچ تمایلی ندارد که این گفتگوها را بیش از دوره ی زمانی که تعیین شده است تمدید کند چون وی حس می کند که باید در بازه ی زمانی که تاکنون طی کرده ایم بتوانیم به توافق سیاسی اساسی دست یابیم و اگر چنین چیزی را نتوان انجام داد پس نشان می دهد که انتخاب های اساسی که برای رسیدن به توافق باید صورت بگیرد، صورت نگرفته است.

وی خاطرنشان کرد: همانطور که رئیس جمهور گفته است هدف ما این است که تا پایان ماه مارس به توافق دست یابیم.

کری گفت: من کاملا اطمینان دارم که رئیس جمهور آمریکا به طور کامل آماده است تا اگر حس کند تصمیمات لازم گرفته نشده که ثابت کند برنامه آنها صلح آمیز است، او گفتگوها را متوقف کند.