سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: ایران با توافقی که حاوی کلیات و جزییات باشد موافقت می‌کند.

مرضیه افخم با اشاره به سوتفاهم‌های پدید آمده در مورد بحثتفاهم و توافق تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات هسته‌ای با ١ + ٥، همان‌گونه که مقام معظم رهبری فرموده‌اند، فقط با توافقی که در یک مرحله صورت گرفته و حاوی تمامی جزئیات و کلیات باشد، موافقت خواهد کرد.

وی ادامه داد: بر همین اساس تیم مذاکراتی کشورمان دقیقا در همین جهت مذاکره کرده و خواهد کرد.