اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه بررسی و تدوین سیاست های کلی انتخابات، «ممنوعیت ورود افراد نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی و سازمان بسیج در دسته بندیهای سیاسی و جناحی در انتخابات و جانبداری از داوطلبان خاص» را تصویب کردند.

در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام که علاوه بر حضور روسای قوای مقننه و مجریه و اکثریت اعضا، وزاری کشور، اطلاعات و دادگستری، روسای کمیسیون های شوراها و امور داخلی کشور و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، یکی از حقوقدانان شورای نگهبان، معاون اجرایی شورای عالی امنیت ملی و برخی دیگر از کارشناسان مربوطه از دستگاه های ذیربط نیز حضور داشتند، بررسی و تدوین بندهای دیگری(بند ۱۰ تا ۱۲) از سیاست های کلی انتخابات ادامه یافت و موارد ذیل به تصویب رسید:

بند ۱۰ تسهیل و ارتقاء سطح مشارکت احزاب و تشکل های سیاسی قانونی در انتخابات به منظور:

معرفی افراد شایسته در تراز جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب صلاحیت های قانونی

مطالبه رقابت سالم انتخاباتی داوطلبان مورد حمایت در جهت افزایش مشارکت و حضور با نشاط مردم

مسوولیت پذیری و قانون مداری و رعایت قواعد و مقررات فعالیت سیاسی توسط اعضا، طرفداران و داوطلبان و پذیرش نتیجه قانونی و نهایی انتخابات

حمایت از تشکیل اجتماعات و همایش های انتخاباتی و استفاده مناسب و عادلانه از امکانات دولتی و عمومی در تبلیغات توسط احزاب

پذیرش حق دفاع احزاب از حقوق داوطلبان، اعضا و طرفداران در مراجع قانونی

مسوولیت پذیری برای پشتیبانی های تخصصی و حفظ و ارتقای شایستگی های نمایندگان در طول دوران خدمت

۱۱ پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد وصیانت از آراء مردم به عنوان حق الناس در قانونگذاری و رعایت کامل بی طرفی در نظارت و اجرا

۱۲ زمینه سازی مناسب در انتخاب داوطلبان مسوولیت های ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و شوراهای اسلامی در تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی هایی متناسب با جایگاه های مربوطه از طریق

۱/۱۲ تعیین دقیق معیارها و شاخص ها، برای احراز شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان با تأکید بر تعهد به اسلام، انقلاب، نظام اسلامی و قانون اساسی بویژه التزام به ولایت فقیه، سلامت اخلاقی، اقتصادی و کارآمدی های متناسب با مسؤولیت های مربوطه

۲/۱۲ شناسایی اولیه شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام به شیوه های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات

۳/۱۲ بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها در چارچوب قانون هر انتخابات با پیش بینی زمان کافی از طریق استعلام از مراجع ذیصلاح و پاسخگویی مسؤولانه و به موقع آنها

۴/۱۲ اتخاذ ترتیبات لازم برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل

ممنوعیت ورود افراد نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی و سازمان بسیج در دسته بندیهای سیاسی و جناحی در انتخابات و جانبداری از داوطلبان خاص.