جلسه رسیدگی به پرونده روزنامه «شرق» و هفته‌نامه «ستاره صبح» فردا(یکشنبه) ۱۲ بهمن ماه در دادگاه کیفری استان تهران و با حضور اعضای هیات منصفه مطبوعات برگزار می‌شود.

در ادامه رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی در دادگاه کیفری استان تهران، قاضی سیامک مدیرخراسانی ۱۲ بهمن ماه را برای رسیدگی به پرونده روزنامه شرق و هفته‌نامه ستاره صبح تعیین کرده است.

پرونده روزنامه شرق به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و پرونده هفته‌نامه ستاره صبح به اتهام توهین به مسئولان تشکیل شده است.