شبکه خبری آمریکایی سی ان ان اعلام کرده که پخش چنین تصاویر طنز آمیزی علیه پیغمبر مسلمانان، مخالف سیاست کلی «CNN» است.

به گزارش تلویزیون العربیه، گوینده تلویزیون این شبکه گفت: سیاست «سی. ان. ان» بر عدم اهانت به پیغمبران ادیان استوار است و به همین دلیل تصاویر جدید، «شارلی» را پوشش نخواهیم داد.