خرید رفتن «جان کری» در عمان موضوع سؤال یکی از نمایندگان از محمد جواد ظریف است.

«محمد حسن آصفری» دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: نمایندگان می‌خواهند بدانند چرا آقای جان کری در مسقط میز مذاکره را ترک کرده و به بازار برای خرید رفته است.

وزیر امور خارجه قرار است سه‌شنبه این هفته با حضور در جلسه علنی مجلس، پاسخگوی سؤالات جواد کریمی قدوسی به نمایندگی از جمعی از نمایندگان مجلس باشد.