نیروهای امنیتی عراق ۱۰ تروریست داعشی را که با پوشیدن لباس زنانه قصد فرار ازمعرکه داشتند دستگیرکردند.

یک مقام امنیتی گفت: نیروهای امنیتی عراق ۱۰ تروریست را که با پوشیدن لباس زنانه قصد فرارازمیدان جنگ داشتند را درجنوب ' تکریت ' بازداشت کردند.

وی افزود: نیروهای امنیتی و مردمی توانستند این تروریست ها را درمنطقه ' البوصلیبی ' شهرستان ' بلد ' درجنوب ' تکریت ' دستگیر کنند.

براساس این گزارش، تروریست های دستگیرشده به مقام های مسوول تحویل شدند.

گروه تکفیری - تروریستی داعش که با حمایت غرب و کشورهای همپیمان آمریکا ایجاد شده، جنایت های هولناکی را در سوریه و عراق مرتکب شده است.