«مری هارف» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس خبری روزانه خود در ارتباط با مسئله هسته‌ای ایران و مذاکرات هسته‌ای با گروه ۱ + ۵(آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین بعلاوه‌ آلمان) گفت: «اگر به جایگاه کنونی که در آن قرار داریم، نگاهی بیاندازیم می‌بینیم، وقتی سال را شروع کردیم، برنامه هسته‌ای ایران فریز نشده بود، برنامه اقدام مشترک هنوز اجرایی نشده بود.

ما بر سر میز مذاکرات نشستیم تا ببینیم که آیا می‌توانیم به توافق جامع دست پیدا کنیم و هم‌اکنون بیش از هر زمانی به توافق جامع هسته‌ای نزدیک شدیم و این در حالی است که برای اولین بار در یک دهه، برنامه هسته‌ای ایران متوقف شده است. این چیزی است که من فکر می‌کنم یک دستاورد بسیار چشمگیر بوده است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با تکرار ادعاهای دیگر مقامات آمریکایی تصریح کرد که تحریم‌ها بود که ایران را به میز مذاکرات و جایی که امروز در آن قرار داریم، آورد.