یک مقام کاخ سفید آمریکا تاکید کرد: مذاکرات ایران و گروه ۱ + ۵ بسیار جدی است و دو طرف مصمم هستند به نتیجه مطلوب برسند.

روزنامه ' لوفیگارو ' نوشت؛ این مقام آمریکایی که خواست نامش ذکر نشود، با اشاره به مذاکرات هسته ای سه جانبه در مسقط گفت: مذاکرات مسقط جدی و دشواری بود و به همین نسبت مذاکرات روزهای آینده نیز دشوار خواهد بود.

وی افزود: جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در یک هفته گذشته درباره موضوع مذاکرات اتمی ایران تقریبا با همه وزرای خارجه گروه ۱ + ۵ گفت و گو کرده است. باید بگویم که هر دو طرف برای به نتیجه رساندن مذاکرات بسیار مصمم و جدی هستند و این اراده تاکنون بی سابقه بوده است.

این مقام کاخ سفید درباره پیشرفت مذاکرات گفت: نمی توانم چیزی بیان کنم، زیرا قرار شده تا جمع بندی نهایی خبری در این باره فاش نشود. تنها می توانم بگویم که این موضوع مهمی است که مذاکرات ادامه پیدا کند. کارهای زیادی وجود دارد که باید انجام شود. این مذاکرات نوعی نظم دارد که تغییر نکرده است.