معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور گفت: تهران دراین هفته محل رایزنی های دیپلماتیک برای توسعه امنیت منطقه ای ومبارزه باافراط گرایی وتروریسم دربالاترین سطوح آن است.

حمید ابوطالبی در صفحه توئیتر خود نوشت: تهران دراین هفته محل رایزنی های دیپلماتیک برای توسعه امنیت منطقه ای ومبارزه باافراط گرایی وتروریسم دربالاترین سطوح آن است.

باشکست سیاسی ائتلاف غرب درجهانی کردن مبارزه باداعش، اینک کشورهای مختلف به شکل انفرادی برای تامین وحفظ امنیت وثبات خودفعال شده اند.

تئوری مبارزه با خشونت وتروریسم دکتر روحانی، ازسال گدشته تهران را به محل رفت وآمد دیپلماتیک جهانی تبدیل کرده است.

ناامیدی کشورهای منطقه، عراق وسوریه و لبنان، ازمثمر ثمربودن تحرکات نظامی ائتلاف، این کشورها را به سمت چاره جویی برای امنیت ملی شان سوق داده است.

نفوذ منطقه ای، صداقت و قدرت بالای تاثیرگذاری بر تحولات، مهمترین عاملی است که عراق، لبنان، فعالین سوریه، فلسطین و مقامات روسیه را به ایران کشانده است.

روحانی این روزها ارتقاء امنیت منطقه ای وثبات را، از فلسطین تا قفقاز و آسیای میانه، اصلی ترین تحرک دیپلماتیک خود می داند؛ تحرکی که از سازمان ملل آغازشد.

دکتر روحانی در " هفته تلاش برای ثبات وامنیت منطقه ای "، بانخست وزیران عراق و ارمنستان، وزیر دفاع لبنان، و انقلابیون فلسطین دیدار خواهد کرد.

جهان پذیرفته راه ثبات وامنیت منطقه، ازپایتخت بزرگترین قدرت منطقه - تهران - می گذرد؛ راهی که جهانیان با قطعنامه مبارزه با خشونت به رسمیت شناختند.