سایت گروه رسانه ای مک کلاچی، سومین گروه رسانه ای بزرگ ایالات متحده، این خبر را به نقل از " افراد آشنا به هویت و نقل مکان های " این مامور اطلاعاتی منتشر کرده است.

این سایت از قول " دو مامور اطلاعاتی اروپایی "، شخص فرانسوی به القاعده پیوسته را عالی‌رتبه‌ترین ماموری دانسته که " تاکنون به گروه های تروریستی پیوسته است ".

دو منبعی که خبر را در اختیار مک کلاچی قرار داده اند، اقدام مامور فرانسوی را " یکی از خطرناک ترین تحولات در رویارویی درازمدت جهان با القاعده " توصیف کرده اند.

مک کلاچی نوشته که دو منبع فوق، در گفتگوهایی جداگانه نام یک فرد واحد را به عنوان ماموری که به القاعده پیوسته ذکر کرده اند.

همین سایت افزوده که هویت مامور فرانسوی همکار القاعده، محرمانه تلقی می شود.

هر دو منبع، همچنین تایید کرده اند که ایالات متحده با حمله هوایی به هشت محل استقرار نیروهای جبهه نصرت، وابسته به القاعده، قصد کشتن این مامور فرانسوی را داشته است.

به نظر می رسد که مامور فرانسوی، از حملات هوایی آمریکایی ها، که در جریان آن ۴۷ موشک کروز شلیک شده، جان سالم به در برده است.