وکیل مدافع شهرام جزایری با اشاره به آزادی موکلش پس از تحمل ۱۲ سال حبس گفت: موکلم پس از پایان محکومیتش از زندان آزاد شده است.

سیدمحمود علیزاده طباطبایی اظهار کرد: شهرام جزایری پرونده اقتصادی نداشت و فقط سه سال از دوران حبس وی مربوط به پرداخت رشوه بود.

وی با بیان این‌ ادعا که «پرونده‌های اقتصادی که علیه شهرام جزایری مطرح شده تبلیغات رسانه‌ها بود» ادامه داد: موکلم ۴ سال حبس را به دلیل مشکلی که در برگه پایان خدمتش وجود داشت و گفته شد که جعلی بوده تحمل کرد. ۳ سال حبس را به اتهام پرداخت رشوه، ۲ سال برای خروج غیرقانونی از کشور، یک‌سال حبس به اتهام دخالت در اموال توقیفی و ۲ سال حبس هم بابت پرداخت جزای نقدی تحمل کرده است.

وی یادآور شد: فقط سه سال از دوران حبس شهرام جزایری که مربوط به پرداخت رشوه بوده اقتصادی بوده و مابقی پرونده وی اقتصادی نبوده است.

وکیل مدافع شهرام جزایری گفت: موکلم بیشترین حبس را در میان متهمان اقتصادی سپری کرده است.

براساس این گزارش، شهرام جزایری صبح روز جمعه ۱۱ مهرماه از زندان آزاد شد.