صبح روز دوشنبه خبر عمل جراحی حضرت آیت الله خامنه ای در رسانه ها منتشر شد و از ساعات اولیه ی انتشار این خبر، نظرات و پیام های محبت آمیزی از سوی مردم به دفتر رهبر معظم انقلاب می رسید و بسیاری نیز مایل بودند که به دیدار و عیادت معظم له بروند.

بنابراین گزارش، بدلیل آنکه ملاقات حضوری از رهبر انقلاب، به دلیل محدودیت های گوناگون امکانپذیر نیست؛ " دفتر حفظ نشر و آثار حضرت آیت الله خامنه ای " صفحه ای را با عنوان " اگر به عیادت می رفتم… " در سایت اینترنتی خود برای عیادت از طریق فضای مجازی قرار داده است.

مردم می توانند برای عیادت رهبر معظم انقلاب اسلامی از طریق فضای مجازی به اینسایتمراجعه کنند.