مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان رای اعتماد مجلس ملی عراق به هیئت دولت و تشکیل دولت جدید این کشور به ریاست حیدر العبادی را به دولت و آحاد ملت عراق و نیز مراجع عظام این کشور تبریک گفت.

مرضیه افخم با اظهار خرسندی از تکمیل روند سیاسی عراق منطبق با اصول و زمانبندی مندرج در قانون اساسی، اظهار داشت: امیدواریم در سایه استمرار و تحکیم وفاق ملی، دولت جدید این کشور بتواند در کوتاه ترین زمان بر چالش های امنیتی ناشی از حمله تروریست ها فائق آمده و همزمان برنامه های ملی خود برای توسعه همه جانبه عراق و ایجاد امنیت، رفاه و آسایش برای ملت بزرگ عراق را با جدیت محقق سازد.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان بر استمرار حمایت همه جانبه جمهوری اسلامی ایران از دولت جدید این کشور و آمادگی برای توسعه هر چه بیشتر روابط برادرانه فیمابین تاکید کرد.