بشار اسد، در دیدار رستم قاسمی دبیر ستاد توسعه همکاریهای اقتصادی ایران و سوریه در دمشق گفت: جمهوری اسلامی ایران در نبرد علیه تروریسم در منطقه و شکل گیری پیروزیهای سوریه علیه گروه های تروریستی تکفیری نقش محوری دارد.
وی حمایتهای رهبری، دولت و مردم ایران از سوریه در شرایط بحرانی کنونی قدردانی و گفت: دمشق آماده است از تجربه جمهوری اسلامی ایران برای بازسازی و توسعه و عمران سوریه اعلام کرد.
رئیس جمهور سوریه نبود روابط با کشورهای غربی را به نفع مردم کشورش و کشورهای دوست دانست وگفت، ما با اتکای نیروهای درونی و توانمندیهای طرفهای دوست، فرآیند سازندگی را آغاز خواهیم کرد.
بشار اسد همچنین آمادگی کشورش را برای فعالیت شرکتهای ایرانی در سوریه به منظور بازسازی تاسیسات زیر ساختی و مناطق مسکونی که به دست تروریستها ویران شده، اعلام کرد.
رئیس جمهور سوریه با اشاره به پیوندهای دیرینه و روابط دوستانه ایران و سوریه خاطرنشان کرد، این امر باید زمینه ساز برخورداری دو کشور از شراکتها و همکاریهای گسترده اقتصادی است.
بشار اسد تاکید کرد: نیروهای مسلح سوریه مسئله جنگ علیه گروه های تروریستی تکفیری مانند داعش که مناطق شرق سوریه را به آشوب کشیدند و مردم آن مناطق را از دم تیغ می گذارنند، در اولویت قرارداده و با همکاری با کشورهای دوست به ویژه جمهوری اسلامی ایران، کار آنها را یکسره خواهیم کرد.
دبیر ستاد توسعه همکاریهای اقتصادی ایران و سوریه هم در این دیدار گفت: مردم و دولت سوریه با ایستادگی در برابر گروه های تروریستی، ماهیت و چهره غیرانسانی تروریستها را آشکار ساختند.
رستم قاسمی افزود: رای قاطع مردم سوریه به بشار اسد در انتخابات اخیر ریاست جمهوری، بیانگر حمایت سوری های مقاوم و مبارز در برابر تروریسم و استکبار است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: حامیان تروریستم مدعی هستند که نظام سوریه مردم را به قتل می رساند، اما حمایت گسترده مردمی از این نظام، بی اساس بودن آن ادعا را ثابت کرد، دشمنی استکبار با سوریه تنها به خاطر قرارگرفتنش در خط مقاومت و در خط مقدم نبرد علیه صهیونیسم است.
قاسمی با تشریح تجربه جمهوری اسلامی ایران در زمینه بازسازی گفت: تهران آماده صدور خدمات مهندسی و انتقال تجارب خود در زمینه بازسازی به سوریه است.
دبیر ستاد توسعه همکاریهای اقتصادی ایران و سوریه در پایان تصریح کرد: سوریه امروز پس از شکست گروه های تروریستی وارد مرحله جدیدی از ثبات و استقرار شده و در سایه وضع جدید، کلید خوردن چرخه بازسازی در این کشور امری حیاتی است.