امیرعباس سلطانی عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس در پرونده میلیاردر مشهور گفت، فردی که ادعا کرده بود قصد پرداخت بدهی بابک زنجانی را دارد با هماهنگی شخص او و به منظور انحراف در پرونده این پیشنهاد را داده بود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: اتفاق خاصی در پرونده زنجانی نیافتاده و با هیچ پیشرفتی در این مورد مواجه نبوده ایم.

نماینده مردم بروجن در مجلس با بیان اینکه زنجانی با خیال راحت همه را به بازی گرفته است، گفت: ۹۰ درصد اموال این آقا در ترکیه، تاجیکستان و سایر کشورها است و جایش امن است.

وی اضافه کرد: تنها چند درصد اموال زنجانی در ایران است که متاسفانه هرکدام چندین صاحب دارد و بلاتکلیف است.

سلطانی تصریح کرد: در این میان، تنها دولت و ملت هستند که به خاطر عدم دریافت پول خود ضرر می کنند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه زنجانی هر روز یک بازی جدید در می آورد گفت: سه هفته پیش فردی ادعا کرد که می خواهد بدهی ها را پرداخت کند، اما مشخص شد که این یک بازی است که با هماهنگی شخص زنجانی انجام گرفته است.

وی افزود: اینها به دنبال ایجاد حاشیه و انحراف و خارج کردن پرونده از مسیر اصلی خود بودند.

سلطانی اضافه کرد: بابک زنجانی احساس خطر نمی کند و به او سخت نمی گذرد.

وی با بیان اینکه زنجانی و دوستانش یک تیم هستند گفت: رضا ضراب در دادگاه گفته است که مدیر تحت فرمان زنجانی بوده و هیچ اختیاری نداشته است.