به گزارشملت ایرانبه نقل از تسنیم، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات صبح امروز چهارشنبه در حاشیه هیئت دولت از طراحی های بیگانگان برای انتخابات ایران خبر داد و گفت: آنها در عین حال هیچ کاری نمی توانند انجام دهند.

وی افزود: بیشتر این طراحی ها رسانه ای است، اما هیچ کاری نمی توانند بکنند و ما طرح های آنها را خنثی می کنیم.