در جلسه علنی روز سه شنبه بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح جامع حدنگار(کاداستر) اعاده شده از سوی شورای نگهبان مورد بحثو بررسی نمایندگان قرار گرفت.

نمایندگان مجلس، پس از بررسی بندهایی از این ماده واحده هایی از این طرح ایرادات شورای نگهبان را رفع کردند و ماده ۱۱ این طرح درباره حدنگاری و نحوه صدور اسناد مالکیت حدنگار به کمیسیون قضایی و حقوقی بازگشت تا پس از اصلاح ایرادات بار دیگر در صحن علنی مورد بررسی نمایندگان قرار گیرد.

بر اساس ماده ۱۰ این طرح، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح را مکلف کردند، حسب مورد با رعایت مصالح امنیتی و نظامی در حدی که به آمادگی رزمی نیروهای مسلح آسیب وارد نیاید، بنا به درخواست سازمان، نقشه مورد نیاز را تهیه و تحویل نمایند.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با تصویب الحاق تبصره ای به این ماده، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح را مکلف کردند، عکس ها و نقشه های اماکن و املاک نیروهای مسلح و مناطق مرزی را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه نماید.

انتشار اطلاعات نظامی و امنیتی در نقشه های ثبتی بدون موافقت مراجع ذیربط ممنوع است.