ملت ایران: هاشمی و مشایی همزمان جهت کاندیداتوری در انتخابات، ثبت نام کردند.
اسفندیار رحیم مشایی به همراه احمد ی نژاد در آخرین روز مهلت ثبت نام از داوطلبان کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری با حضور در ستاد انتخابات کشور رسما ثبت نام کرد.

اسفندیار رحیم مشایی و اکبر هاشمی رفسنجانی که به طور همزمان جهت ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در ستاد انتخابات کشور حضور یافتند، به صورت همزمان پروسه ثبت نام در انتخابات را انجام دادند.

همزمان با تکمیل پروسه ثبت نام از سوی این دو چهره سیاسی کشور، هواداران آنها شعارهایی را در حمایت شان سر دادند.

هاشمی رفسنجانی تجربه یک شکست را نیز در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ را نیز در کارنامه دارد که عرصه رقابت را به محمود احمدی نژاد واگذار کرد.