امیر سرتیپ خلبان شاه صفی فرمانده نیروی هوایی ارتش در گفتگو با خبرنگاران درباره جنایت های رژیم کودک کش و جنایتکار اشغالگر قدس گفت: قدرت و مقاومت مردم مظلوم غزه، هیمنه پوشالین رژیم جعلی صهیونیست و حامیان جنایتکارش را در هم شکسته و نفرت و خشم مردم جهان به واسطه این جنایت ها از این رژیم جعلی بیش از پیش افزون شده است.

وی افزود: جنایت های خونین رژیم صهیونیستی در غزه و سکوت معنادار جوامع بین المللی نشان داده که ابرقدرت های به ظاهر متمدن بویی از انسانیت و کرامت های انسانی نبرده و منافع شومشان را به جان انسان های بی گناه ترجیح می دهند.

امیر سرتیپ شاه صفی در پایان گفت: بی شک تنها راه مقابله با این رژیم جعلی مقاومت مسلحانه است.