سایت حامی مشایی در جملاتی حماسی نوشت: رحیم مشایی؛ مرد بهاری تا ساعاتی دیگر برای ثبت نام در رقابت های انتخاباتی دوره یازدهم ریاست جمهوری وارد وزارت کشور میشود. طبق وعده ای که داده شده بود خبر خوش برای حامیان گفتمان بهار از راه رسید و مهندس مشایی بالاخره پس از مطالبه جدی حامیان گفتمان عدالت به صحنه انتخابات ورود پیدا می کند