حمید رضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: علی رغم اعلام حمایت مکتوب ۲۰۰ نماینده مجلس شورای اسلامی از اقدام شهرداری تهران در خصوص متناسب سازی مشاغل زنان در شهرداری بمنظور حفظ کرامت و شخصیت این قشر، وزارت کار به استناد مفاد کنوانسیون بین المللی کار و کنوانسیون عدم تبعیض در اشتغال و حرفه خواستار لغو این اقدام شهرداری شده است.

وی افزود: این درخواست در شرایطی صورت گرفته که رادیو های بیگانه و اپوزسیون ضد انقلاب و رسانه های غربی هجمه وسیعی را علیه این اقدام شهرداری بعمل آورده و عده ای از فعالان سیاسی اقدام مثبت شهردار تهران را تقبیح کردند.

معاون امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی گفت: حساسیت بیگانگان و غربی ها نسبت به این اقدام شهرداری نشان می دهد که این نوع مشاغل برای زنان در راستای اهداف غرب گرایانه وتغییر سبک زندگی مردم ایران متداول شده و لغو و تغییر آن موجب می شود تمام تلاشهای غرب گرایان و دشمن برای فاصله گرفتن جامعه ار ارزشهای دینی و اسلامی هدر رود.

این فعال سیاسی اصولگرا با انتقاد از واکنش منفی عده ای غرب گرا نسبت به این اقدام شهرداری گفت: بیانیه وزارت کار علی رغم عقب نشینی جزئی از موضعش حاکی از همسوئی آنها با فرهنگ و سبک زندگی غربی و تلاش در جهت کاهش تاثیر دین و ارزشهای دینی در اداره کشور برای خوشایند بیگانگان است.

ترقی اضافه کرد: سوالی که مخالفین این اقدام باید پاسخ دهند اینست که مگر طبق اصل ۴ قانون اساسی دولت می تواند قوانین مغایر با اسلام را عمل کند. کدام کنوانسیون را ایران بدون حق تحفظ پذیرفته و کنوانسیون زنان را با همین حق تحفظ نپذیرفتیم.

وی افزود: بنابراین از دولتی که در مسیر جامعه سازی اسلامی و ترویج سبک زندگی اسلامی حرکت می کند انتظار می رود که در برابر اسلامی تر شدن روابط اجتماعی در جامعه واکنش مثبت نشان دهد و از قوانین اسلامی حمایت کند.