به گزارشملت ایرانبه نقل از مهر، محسن هاشمی کاندیدای حضور در شورای شهر چهارم با رد اخباری مبنی بر رد صلاحیت وی در انتخابات شوراها گفت: هنوز نامه ای در این خصوص دریافت نکرده ام و منتظر این نامه هستم.

هاشمی با اشاره به اخباری مبنی بر رد صلاحیت او، معصومه ابتکار و فاطمه راکعی در انتخابات شوراها، به خبرنگار مهر گفت: خبری در خصوص رد صلاحیت اصلاح طلبان در شوراها ندارم اما زمانی که این موضوع قطعی شد در خصوص آن اظهار نظر می کنم.

وی افزود: خبر رد صلاحیتم را از طریق پیامک شنیده ام.