محمد حسین میر محمدی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر گفت: هیات نظارت بر نمایندگان به اهدافی که بدان منظور تشکیل شد دست یافته است و این اطمینان خاطر را برای مردم ایجاد می کند که اگر قصوری از نمایندگان سر زد، مردم بتوانند شکایت خود را به جایی اعلام کنند.

نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم تقویت هیات نظارت بر نمایندگان گفت: اصل نظارت امر پسندیده ای است و از تخلفات جلوگیری می کند.

وی ادامه داد: مماشاتی در بررسی شکایات از نمایندگان صورت نمی گیرد اما پرونده هایی که عمدتا تا امروز به هیات نظارت ارائه شده سوءتفاهم بوده است و تعدادی از پرونده ها که نیازمند برخورد بوده هیات با جدیت برخورد کرده است.

میرمحمدی تاکید کرد: عملکرد هیات نباید به گونه ای باشد که موجب نگرانی نمایندگان در ایفای نقششان شود، بر اساس قانون هیات زمانی می تواند به موضوعی رسیدگی کند که گزارشی از تخلف یا سوءرفتار نمایندگان به این هیات واصل شود.

وی تاکید کرد: معتقدم اگر هیات نظارت جایگاهی داشته باشد که خودش هم بتواند بر نمایندگان اعمال نظارت کرده و بازوی نظارتی نمایندگان باشد بهتر است و این موضوع خلائی که باید قانون در این مورد اصلاح شود.

عضو هیات نظارت مجلس بر رفتار و عملکرد نمایندگان تاکید کرد: با اصلاح قانون نظارت مجلس بر نمایندگان باید این جایگاه را به هیات داد که بتواند نظارت مستقیم بر رفتار و عملکرد نمایندگان داشته و برای بررسی تخلفات ورود کند.