شهردار تهران با حضور در ستاد انتخابات کشور برای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم ثبت نام کرد.

محمدباقر قالیباف شهردار تهران با حضور در ستاد انتخابات کشور برای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد.


محمد باقر قالیباف در معرفی خود می گوید:


در سال ۱۳۴۰ در طرقبه به دنیا آمدم. روز اول شهریور. طرقبه شهر کوچکی است و ییلاق مشهد محسوب می شود. پول دار نبودیم. زندگی مان معمولی بود و چرخ آن بی هل دادن نمی چرخید. من بچه بودم. درآمدی نداشتم. اما هر وقت می توانستم کار کوچکی کنم و درآمد اندکی به دست بیاورم که کمک پدر و خانواده باشد این کار را می کردم.

روابط ما در خانواده مان روابط گرمی بود. همدیگر را دوست داشتیم و دوست داریم. چیز عجیبی هم نیست. مردم ایران معمولا همین طوراند. پدرم محور خانواده است. انسجام و پیوستگی خانه با او بود. در کنار او محبت میان باقی اعضای خانواده معنا پیدا می کرد.

شانزده ساله که بودم، سال ۱۳۵۶، اوج بی قراریم بود. پر از انرژی بودم. عجیب بود. کشور هم انگار تازه شانزده سالش شده باشد، همین حال را داشت. پر از انرژی شده بود و از وضع موجود ناراضی بود. آرمان های امام این امکان را فراهم می کرد.

امام می خواست مردم اسلام را بشناسند و عمل کنند. می خواست مردم آقای خودشان و بنده ی خدا باشند. ما با امام نفس می کشیدیم و هر چه دستمان می رسید، هر چه که به انقلاب مربوط بود، می خواندیم. از یک سو تشنه ی خواندن و دانستن بودیم و از سوی دیگر، تشنه ی حرکت و عمل.

کتاب می خواندیم، اعلامیه می خواندیم، پای سخن رانی و منبر می رفتیم؛ مسجد کرامت، امام حسن مجتبی و موسی الرضا. منبر شهید هاشمی نژاد، شهید کامیاب، شهید دیالمه، آیت الله خامنه ای، حاج آقا قادری و شیخ علی تهرانی شده بود پاتوق مان.

همان قدر هم کار می کردیم و دنبال کار بودیم. دوست نداشتیم کنار بنشینیم و فقط حرف بزنیم. امروز دیگر همه ی این مجالس قابل تأیید نیستند اما آن روزها همه ی این ها مجلس مذهبی به حساب می آمدند. مثلاً پایگاه اصلی حجتیه هم مشهد بود. مردم وقتی فاصله شان با انقلاب روشن شد، ازشان جدا شدند.

همان سال در اوج خفقان با چند تا از هم مدرسه ای هام انجمن اسلامی دانش آموزان را راه انداختیم. این انجمن هسته ی اولیه ی انجمن اسلامی دانش آموزان خراسان و بعد کشور شد. یادشان به خیر، فاضل الحسینی و جامی که آن روزها از فعالان بودند شهید شدند.

انقلاب تازه پیروز شده بود، ضد انقلاب از چپ و راست و کمونیست و سلطنت طلب در مخالفت با انقلاب به یک نقطه ی توافق رسیده بودند؛ می خواستند مردم را از کارشان پشیمان کنند، شروع کرده بودند به ترور و خراب کاری.

مثلا می رفتند در همین خیابان امام رضای مشهد در عطاری یک پیرمرد ساده ی شهرستانی نارنجک می انداختند چون پسرش در سپاه بود. مردم هم همه شدند یک صدا. احساس وظیفه می کردند که بروند اسلحه دست گرفتن را یاد بگیرند تا از خودشان و انقلاب و کسانشان دفاع کنند.

اصلا کمیته ها و سپاه همین طور به وجود آمد. اسم سپاه را اگر دقت کنید نشان می دهد در چه وضعی بوده است؛ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. یعنی انقلاب اسلامی نیاز داشته تا کسانی ازش پاسداری کنند.

حتی روزی در یک دیدار با امام - گمان کنم دیدار با روزنامه نگاران بود - پارچه ای نوشته بودند که «وای به روزی که قلم ها را زمین بگذاریم و مسلسل دست بگیریم.» که امام صحبتی کرد به این مضمون که خدا کند روزی مسلسل ها را هم زمین بگذاریم و آن ها هم که به ضرورت تفنگ دست گرفته اند قلم به دست بگیرند.

محمود کاوه و ولی الله چراغ چی و برونسی این طوری شد که رفتند پاسدار شدند. همت معلم بود. اگر هم جنگ و ضدانقلاب، هستی انقلاب را به خطر نینداخته بودند همان درسش را می داد. عشق تفنگ که نداشت.

باکری هم شهردار بود. شهردار ارومیه. غلام حسین افشردی هم که بعدها شد حسن باقری، خبرنگار بود. خبرنگار روزنامه ی جمهوری اسلامی. کسی که از بزرگ ترین طراحان جنگ در قرن بیستم محسوب می شود.

من هم هجده سالگیم در سال پنجاه و هشت بود. می شد راحت بروم خدمت سربازیم را کنم و بروم دنبال درس و زندگیم یا در مغازه ی پدرم بایستم و یک لقمه نان حلال گیر بیاورم و بخورم.

خواستم دینم را به انقلاب ادا کنم. رفتم جبهه. این سال ها گاهی کسانی طوری برخورد می کنند که انگار بگویند «یا تو یک دیکتاتور نظامی هستی یا باید از دوره ای که نظامی بوده ای ابراز ندامت کنی.» نه. ندامتی در من نیست. خوش حالم که از کشورم و انقلاب مردمم دفاع کردم.

خوش حالم که با دیوانه ی متجاوزی مثل صدام جنگیدم. خوش حالم که با شهدایی که اسم بردم نشستم و برخاستم. ایران که آمریکای بعد از جنگ ویتنام نیست. ما که متجاوز نبوده ایم.

ما مردمی هستیم سرافراز. مردمی که تنها در حد دفاع از خودمان و حتی کم تر از آن از سلاح و امکان نظامیمان استفاده کرده ایم. من هنوز هم به پاسداریم افتخار می کنم. سال شصت و یک من را کردند فرمان ده تیپ امام رضا و یک سال بعد فرمان ده لشکر پنج نصر خراسان.

برادرم حسن هم غواص همان لشکر بود. من همان سال ازدواج هم کردم. بیست و دو سالم بود. آن ها که به من اعتماد کردند و وظیفه ی فرمان دهی را به گردن من گذاشتند چه شجاعتی داشتند و من که پذیرفتم هم چه شجاعتی داشتم و ببین که حالا بعضی از ما چه فراموش کار شده ایم که به مرد سی ساله و چهل ساله اعتماد نمی کنیم و کار نمی سپریم و می گوییم هنوز جوان است.

برادرم حسن در کربلای چهار شهید شد. جنگ چنین چیزی بود. ما در جنگ داغ دیدیم و رنج کشیدیم و بزرگ شدیم. اگر کسی خیال می کند این که گفته اند جنگ برکت بود یعنی ایام به کام بود و همه چیز جفت و جور، در اشتباه است.

ما در جنگ برادران تنی مان و برادران ایمانی مان را از دست دادیم. برای من از دست دادن حسن قالیباف شاید همان قدر سخت بود که از دست دادن ولی الله چراغ چی.

ولی الله چراغ چی هم برای من مثل برادر بود. ولی به راهی پا گذاشته بود که همه می دانستیم آخرش فراق این دنیا و سعادت آن دنیا است. او به کام خودش رسید و ما هم باید شکیبایی کنیم تا ببینیم خدا برای مان چه خواسته است.

این را که در این هشت سال و بعد از این هشت سال کجا بودم و چه کردم نه می توانم بگویم و نه می توانم بگذرم. گفتنش به خودستایی های اغراق آمیز و سرگیجه آور شبیه است و نگفتنش از سویی شبیه گریز و ندامت از گذشته است و از سویی شبیه کفران نعمت. نعمت بودن در شرایطی و در کنار و زیر دست کسانی که این تجربه ها را میسر کردند و گذاشتند تا باقر قالیباف جوان بشود آدمی که الان هست.

کوتاه می گویم. بعد از جنگ هم باز می توانستم بروم دنبال همان یک لقمه نان حلال بی دغدغه. اما نرفتم. هنوز غرب کشور کاملا امن نبود مدتی ماندم تا امنیت غرب کامل شود. نگذاشته بودیم ایران به چنگ مهاجم وحشی بیفتد اما در همین کش مکش او کم ویرانی پدید نیاورده بود.

هر کس خرمشهر را پس از جنگ دیده باشد می داند که از چه ویرانی ای صحبت می کنم. باز هم ساختن وظیفه بود. در سال ۱۳۷۳ من را فرمان ده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا کردند.

در این سمت در پروژه هایی شرکت داشتم. مثلا راه آهن مشهد سرخس، گازرسانی به پنج استان مرکزی و غربی، ساخت سازه های عظیم دریایی خلیج فارس و نیز سد بزرگ کرخه که یکی از افتخارات مهندسی کشور است.

در همین سال ها برایم مسجل بود که بی دانستن و بی آموختن نمی شود کارها را درست انجام داد. دانشگاه هم دیگر یک وظیفه بود. کار می کردم و درس می خواندم. رفته بودم دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی می خواندم. می شد بروم در یک دانشگاه نظامی درس بخوانم. اما ترجیح دادم بروم دانشگاه تهران.

در سال ۱۳۷۶ مقام معظم رهبری فرمان دهی نیروی هوایی سپاه را به عهده ام گذاشتند. بدون تخصص که نمی شود کاری را پذیرفت. پس از ماه ها کار فشرده به فرانسه رفتم و امتحان خلبانی ایرباس را دادم تا مطمئن شوم که این مدرک را هم با تلاش گرفته ام نه مثلا با اسم قالیباف یا فرمان ده نیرو. هنوز هم خلبان ایران ایر هستم و پرواز می کنم.

در نیروی هوایی سپاه سعی کردم خدمت کنم. پیش از من کارهای بسیاری کرده بودند و لازم بود کارهای دیگری هم در ادامه انجام شود. سعی کردم اتفاق های خوبی در نیرو رخ بدهد. در زمینه های ترابری هوایی به دست آوردهای خوبی رسیدیم.

هم زمان در کنکور دکتری هم شرکت کردم و در دانشگاه تربیت مدرس پذیرفته شدم. عنوان تز دکتریم «بررسی سیر تکوین نهادهای محلی ایران در دوره ی معاصر» بود.

در سال ۱۳۷۹، مقام معظم رهبری فرمان دهی نیروی انتظامی را به عهده ام گذاشتند. نحوه ی حضورم در آن جا و نیز تغییراتی که در نیروی انتظامی در آن دوره ایجاد شد نیز نیاز به گفتن ندارد.

مردم خود شاهد بوده اند و دیده اند. من هم وقتی می دیدم پلیس با مردم دوست شده و منزلتی پیدا کرده و مردم اسمم را گذاشته اند پلیس مهربان، خوش حال می شدم. راه اندازی پلیس ۱۱۰ هم در این دوستی بی تأثیر نبود. حالا پلیس مجهز و منظم، شایسته ی اعتماد مردم بود.

در سال ۱۳۸۰ در همان زمان فرمان دهی نیروی انتظامی از تز دکتریم دفاع کردم و دکتریم را گرفتم، بعد از آن کار تدریس در دانشگاه هم به کارهای دیگرم اضافه شد. این هم غنیمت بزرگی بود. هم در فضای آکادمیک حضور داشتم و هم با نسل جوان دانش جو مستقیم سر و کاری داشتم.

سال ۸۳ آقای خاتمی مرا نماینده ی خودش و رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کرد. می شد مثل خیلی ها فقط هفته ای یک بار جلسه بروم و تمام. دلم نمی آمد ولی. دست به کار شدم. در فاصله ی اشتغالم در این سمت تا استعفا که زیاد طول نکشید، قاچاق سیگار را تقریبا از بین بردیم.

دادگاه ویژه ی جرایم قاچاق کالا و ارز را راه اندازی کردیم. پرونده های مهمی را در این دادگاه بررسی کردیم؛ فرودگاه پیام، قاچاق خودرو. عاملان چند قاچاق بزرگ را هم که به جاهای مقتدری وابسته بودند کشاندیم به همین دادگاه.

باید راه جدیدی برای بودن در خدمت مردم پیدا می کردم. راستش همیشه معتقد بوده ام که مردم خدمت گذار تنبل و پرمدعا لازم ندارند و نمی خواهند. اگر بخواهی خدمت گذارشان باشی باید دائم در تلاش باشی و جایی را پیدا کنی که نوک حمله و محل نیاز است و توان بودن در آن جا را در خودت فراهم کنی.

دیدم مردان بزرگ و خوبی در کارهای نظامی و انتظامی هستند و دیگر نیازی به حضور من در این عرصه نیست. انتخابات ریاست جمهوری نیز نزدیک بود. رفتم و از کارهای نظامی و انتظامی کناره گرفتم. مردم در نهایت خدمت گذار دیگری را پذیرفتند و این برای من هم پیامی بود. گفتم که، باید دائم در تلاش باشی و جایی را پیدا کنی که نوک حمله و محل نیاز است و توان بودن در آن جا را در خودت فراهم کنی.

فعلا در خدمت مردم شهر تهران - شهرداری تهران - هستم. اگر از من راضی باشند خدمت شان برای من افتخار است و اگر ناراضی باشند باز قالیباف است که باید برود و خودش را درست کند تا لایق خدمت به مردم باشد. مردمی که در طی ربع قرن گذشته بارها نشان داده اند که بهترین اند.