به گزارش ملت ایران: با آنکه فلسطینیان از سال ۲۰۰۵ تا کنون رئیس جمهور خود را انتخاب نکرده اند، اکنون این فرصت را خواهند داشت که این کار را به صورت مجازی و از طریق یک شبکه ی اینترنتی _ ماهواره ای، به نام " تلویزیون واقعیت " انجام دهند.

" رئیس جمهور " نام برنامه ای هفتگی در یک تلویزیون مستقل فلسطینی به نام " معان " است. این شبکه از این طریق فرصتی را به شرکت کنندگان ارائه می دهد تا به بررسی و رسیدگی موضوعات مختلفی بپردازند که فلسطینیان از رئیس جمهور منتخب خود انتظار دارند.

کاندیداهای مورد نظر از جمع سیاستمداران، اساتید و تاجرانی انتخاب می شوند که خود مخاطبان به لیست می افزایند. این کاری است که آنان عملاً در حال حاضر نمی توانند در دنیای واقعی انجام دهند زیرا رئیس جمهور آنان در حال حاضر سالها ست که پس از انقضای مدت زمامداری اش، به علت شرایط حساس منطقه ای همچنان در حال اداره ی کشور می باشد.