به گزارشملت ایرانوزیر دفاع آمریکا گفت: مشکلات خاورمیانه از جمله مسئله هسته ای ایران و درگیری ها در سوریه نیازمند راه حل های سیاسی و نه نظامی هستند.

چاک هگل ادامه داد: چالش های منطقه ای از جمله چالش هسته ای ایران، ناآرامی های خطرناک در سوریه و ادامه تهدیدات القاعده و دیگر گروه های تروریستی می تواند با ائتلاف هایی برای منافع مشترک با حضور اسرائیل و دیگر هم پیمانان در منطقه حل شوند.

وزیر دفاع آمریکا که در نشست سالانه مرکز عالی سیاست خاور نزدیک در واشنگتن سخن می گفت افزود: بخش مشترک در خاورمیانه این است که راه های دارای تاثیرگذاری و دائمی تر برای چالش های این منطقه، سیاسی هستند و نه نظامی.

به گزارش عصر ایران به نقل از روزنامه الاخبار چاپ بیروت وی ادامه داد: نظم قدیمی در خارومیانه از بین خواهد رفت اما جایگزین آن همچنان مجهول است. بی ثباتی در منطقه ادامه خواهد یافت. ما باید براساس تغییرات، همراهی کنیم.

وزیر دفاع آمریکا با تکرار وعده های کشورش درباره منع ایران از دست یابی به سلاح هسته ای افزود: آمریکا با ارتقاء قدرت نظامی شرکای خود در خلیج فارس، شبکه دفاعی را برای مقابله با تهدیدات ایران ایجاد می کند.

هگل مدعی شد: سوریه و ایران باعثایجاد مشکل برای کل منطقه می شوند. خشونت ها در سوریه در وضعیت تهدید آمیز انتقال به خارج از مرزهای این کشور قرار گرفته است. همزمان حمایت ایران از بشار اسد رئیس جمهور سوریه و حزب الله و برنامه هسته ای تهران تشکیل دهنده تهدیدات واضحی برای آمریکا و برای همه منطقه هستند.