به گزارش ملت ایران تصویری در شبکه خبری الغوطه الشرقیه که وابسته به معارضین سوری است منتشر شد که منتشر کنندگان آن مدعی شدند تصویر پیکر مبارک " حجر بن عدی” می باشد.

پس از انتشار خبر حمله سلفی ها و وهابیون افراطی به مرقد مطهر " حجر بن عدی” و ربودن پیکر مطهر یاور امیرالمومنین(ع)، تصویری در شبکه خبری الغوطه الشرقیه که وابسته به معارضین سوری است منتشر گردید که ادعا شده است این تصویر متعلق به پیکر مبارک " حجر بن عدی”، از صحابه رسول خدا(ص) و امیرالمومنین(ع) می باشد.